Storken har kommit

I byns storkbo finns nu mamma och pappa stork och två ungar, som dock inte syns på bilden. I det gigantiska boet har också hundratals småfåglar byggt sina bon.