En tankeställare

När vi var i Kilkis igår träffade vi en man, som bott och arbetat i Växjö. Han flyttade dock tillbaka till Grekland redan på 80-talet och har sedan dess arbetat här. Han arbetar inom kommunen sedan cirka 15 år tillbaka. Om 1,5 år skulle han enligt anställningsvillkoren gå i pension. Ett mycket förmånligt avtal eftersom han vid pensioneringen bara skulle vara  58 år. Nu har alla avtal rivits upp och han måste arbeta tills han fyller 65 år. Hur skulle du reagera om du planerar inför pensioneringen om 1,5 år och tvingas jobba så många år till? Hur orättvist allt är så är man sig själv närmast.